Nowe prawo drogowe


Sejm RP uchwalił zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoby skazane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, które będą się starać o przywrócenie uprawnień gdy orzeczono wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów, będą miały obowiązek zainstalowania w samochodzie blokady alkoholowej.

/źródło www.sejm.gov.pl/